công nghệ điều khiển xe

Ứng dụng điều khiển xe qua Google mới của Genesis

Chủ xe cũng không cần phải quá lo bởi ngoài thủ tục cần thiết để liên kết các tài khoản cụ thể với Google Assistant,

Tính năng bảo vệ tính mạng cần thiết trên xe ô tô

Cân bằng điện tử ESP giúp mang đến sự ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao, đánh lái gấp hay khi vào